Sunday, June 19, 2022
Home Marketing

Marketing

Marketing là một thuật ngữ kinh doanh mà rất nhiều các chuyên gia đã định nghĩa trong hàng trăm năm. Trong thực tế, ngay tại mỗi công ty, mọi người hầu như ai cũng có thể dễ dàng cảm nhận được và hiểu được về thuật ngữ đó. Cụ thể, nó là một quy trình quản lý thông qua các sản phẩm và dịch vụ, chuyển đổi từ doanh nghiệp tới tay khách hàng. Nó bao gồm việc xác định sản phẩm, nhu cầu, giá thành và kênh phân phối. Nó cũng bao gồm việc phát triển và triển khai chiến lược quảng cáo.