Monday, April 12, 2021
Home Cloud - Virtualization

Cloud - Virtualization

Cloud computing là việc cung cấp các dịch vụ điện toán theo nhu cầu – từ các ứng dụng cho tới phần lưu trữ và xử lý. Tất cả đều thông qua internet và bạn chỉ cần trả tiền cho những gì bạn sử dụng.

Bài viết nổi bật