Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web VSUDO và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi! Bằng việc sử dụng các dụng của chúng tôi, nghĩa là bạn đang đồng ý với các điều khoản dịch vụ, vì vậy hãy đọc thật kỹ các điều khoản mà chúng tôi cung cấp. Đây là thỏa thuận pháp lý giữa bạn và VSUDO - bao gồm trang web của VSUDO, các dịch vụ kỹ thuật số (gọi chung là dịch vụ).

Bạn chấp nhận những điều khoản này sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất vì vậy hãy kiểm tra page này thường xuyên khi có bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi đối với các điều khoản dịch vụ này sẽ ảnh hưởng ngay lập tức khi nó được post lên. Các điều khoản bổ sung để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và những điều khoản bổ sung trở thành một phần thỏa thuận với chúng tôi nếu bạn sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, như là chính sách bảo mật.

Bằng cách truy cập và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi theo bất kỳ cách thức nào, như là nội dung do người dùng tạo ra, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và hoàn toàn đồng ý với các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản dịch vụ, thì bạn không được phép truy cập và sử dụng các dịch vụ.

1. Phạm vi truy cập

Để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn phải đủ tuổi và có năng lực về pháp lý. Nếu bạn chưa đủ tuổi hợp pháp, nếu bạn chưa đủ tuổi, bạn sẽ không thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và không được cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào. Nếu bạn đang sử dụng các dịch vụ đại diện cho bên đối tác thứ ba, nghĩa là bạn tuyên bố bạn đại diện và được ủy quyền bởi bên thứ ba đó, và việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi nghĩa là bên thứ ba đó cũng đã chấp nhận việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp và kiểm soát chỉ ở Việt Nam và không hề có bất kỳ tuyên bố nào vượt ra ngoài phạm vi quốc tế. Nghĩa là người dùng khi truy cập sử dụng các dịch vụ của chúng tôi bên ngoài Việt Nam sẽ tự chịu trách nhiệm về rủi ro nếu có.

2. Từ chối khiếu nại

Đang cập nhật

Liên hệ ngay để được tư vấn hỗ trợ.

contact@vsudo.net
+84 977689733