Địa chỉ mac là gì? Tác dụng của nó ra sao

địa chỉ mac là gì

Để giao tiếp và trao đổi dữ liệu từ một máy tính này tới một máy tính khác, chúng ta sẽ luôn cần phải có một số địa chỉ để xác định nguồn và đích dữ liệu. Trong mạng máy tính có nhiều loại địa chỉ khác nhau; mỗi loại sẽ làm việc tại các tầng khác nhau trong các mô hình mạng máy tính. Trong đó có địa chỉ MAC – là địa chỉ làm việc tại tầng Data Link. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu về địa chỉ trong DLL – là địa chỉ MAC.

Media Access Control Address ( Địa chỉ MAC) là gì?

Địa chỉ MAC là một dãy số 48-bit duy nhất của phần cứng máy tính, được nhúng vào trong card mạng (hay với tên gọi Network Interface Card) từ nhà sản xuất. Địa chỉ MAC được biết đến với tên gọi địa chỉ vật lý của thiết bị mạng. Trong tiêu chuẩn IEEE 802, tầng Data Link được chia thành những tầng con như sau:

  1. Tầng con Logical Link Control (LLC)
  2. Tầng con Media Access Control (MAC)

Địa chỉ MAC được dùng bởi tầng con Media Access Control (MAC) của Data Link. Địa chỉ MAC luôn là duy nhất tồn tại trên thế giới, vì có hàng triệu các thiết bị mạng trên thế giới và ta cần định danh nó.

Định dạng của địa chỉ MAC thế nào?

Cách xác định địa chỉ MAC

Địa chỉ MAC là một dãy số hexadecimal 12 ký tự. Trong đó 6 ký tự đầu tiên của địa chỉ MAC định danh nhà sản xuất thiết bị, gọi là OUI (Organizational Unique Identifier).

Dưới đây là một ví dụ về 6 ký tự định danh nhà sản xuất thiết bị mạng

CC:46:D6 - Cisco 
3C:5A:B4 - Google, Inc.
3C:D9:2B - Hewlett Packard
00:9A:CD - HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD

6 ký tự bên phải đại diện cho Network Interface Controller, được gán bởi nhà sản xuất.

Cách kiểm tra địa chỉ MAC

Lệnh kiểm tra đối với UNIX/Linux

ifconfig -a
ip link list 
ip address show

Lệnh kiểm tra cho windows

ipconfig /all

Lệnh kiểm tra trên máy Mac

TCP/IP Control Panel

Lưu ý: Các công nghệ LAN như Token Ring, Ethernet sử dụng địa chỉ MAC như là địa chỉ phần cứng của chúng, nhưng vẫn có một số network (AppleTalk) không sử dụng địa chỉ MAC.

Clone địa chỉ MAC là gì?

Một số ISP (nhà cung cấp dịch vụ internet) sử dụng địa chỉ MAC để gán địa chỉ IP tới thiết bị gateway. Khi thiết bị kết nối tới ISP, DHCP server sẽ ghi lại địa chỉ MAC và sau đó gán địa chỉ IP cho thiết bị này. Bây giờ, hệ thống sẽ được xác định thông qua địa chỉ MAC. Khi thiết bị bị ngắt kết nối, nó sẽ bị mất địa chỉ IP. Nếu người dùng muốn kết nối lại và sử dụng địa chỉ IP cũ, DHCP server sẽ kiểm tra xem liệu thiết bị này có được kết nối trước đó không. Nếu có, thì server sẽ thử gán cùng địa chỉ IP như lần trước đã cấp (trong trường hợp thời gian sử dụng địa chỉ IP ngắn hạn). Trong trường hợp người sử dụng thay đổi bộ định tuyến, người dùng sẽ phải thông báo cho ISP về địa chỉ MAC của thiết bị định tuyến mới bởi vì địa chỉ MAC mới không biết ISP ở đâu cả, nên do đó không thể kết nối được.

Hoặc có một sự lựa chọn khác là clone địa chỉ MAC, người dùng có thể đơn giản chỉ cần clone địa chỉ MAC đã đăng ký với ISP lần trước. Bây giờ bộ định tuyến tiếp tục báo cáo cho ISP về địa chỉ MAC cũ, và sẽ không có vấn đề gì xảy ra trong quá trình kết nối.

5/5 (1 Review)

Để lại một bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here