Ví dụ về mô hình OSI trong thực tế

0
836
ví dụ mô hình osi

Thường thì khi mới tìm hiểu về mô hình OSI, chúng ta chỉ biết sơ sơ về chức năng của mỗi tầng thôi – chứ không biết cách chúng hoạt động và kết hợp lại với nhau trong một quá trình hoàn thiện ra sao cả. Cá nhân mình cũng thế, nên mình quyết định tìm hiểu và phân tích một ví dụ đơn giản nhất về cách áp dụng mô hình OSI trong thực tế ra sao thông qua việc truy cập một trang web.

Khi một người dùng yêu cầu trình duyệt (web browser) nạp trang web từ https://vsudo.net – khi đó trình duyệt sẽ tạo một truy vấn HTTPS tới blog.vu-review.com. Để nạp được trang web theo yêu cầu, đầu tiên nó chuyển truy vấn tới trình xử lý giao thức HTTP, đây là giao thức nằm ở tầng thứ 7 trong mô hình OSI – lớp Application.

Khi trình xử lý giao thức HTTP ở tầng thứ 7 nhận ra rằng truy vấn này sử dụng kênh an toàn, nó chuyển truy vấn tới thư viện TLS tại tầng 5 và 6 của mô hình OSI. Những tầng này được gọi là Session và Presentation.

Để mở một kênh kết nối an toàn, thư viện TLS cần thiết lập một kết nối tới đích. Nó chuyển truy vấn kết nối tới cho TCP – là giao thức nằm ở tầng 4 trong mô hình OSI, lớp Transport. Trình xử lý TCP nhận truy vấn kết nối. Sau đó, nó tạo ra một gói tin với cờ “SYN” – là phần đầu tiên của quá trình bắt tay 3 bước với server từ xa để thiết lập một kết nối.

Sau khi trình xử lý TCP đã tạo ra một gói tin để bắt đầu một kết nối, nó chuyển gói tin xuống cho IP – nằm ở tầng 3 trong mô hình OSI, gọi là lớp Network. Lớp network nhận gói tin và thêm thông tin IP vào header của gói tin. Thông tin này giúp thông báo cho bộ định tuyến (router) biết cách định tuyến gói tin đến đúng địa chỉ đích.

Bây giờ, lớp network có một gói tin có thể định tuyến, nó chuyển tiếp gói tin xuống tầng 2 – lớp Data Link. Lớp Data Link thêm vào đó địa chỉ MAC của bộ định tuyến – coi như là địa chỉ đích cục bộ, cho phép bộ định tuyến gửi gói tin ra ngoài internet.

Để gói tin có thể truy cập vào các công nghệ truyền tải mạng cơ bản, nó khi đó được chuyển tới tầng 1 hay lớp Physical để hoàn thành tác vụ. Lớp Physical lấy gói tin ở dạng nhị phân và mã hóa vật lý để truyền tải trên cáp mạng – hay đặt nó lên sóng WIFI – và gói tin bắt đầu chuyến hành trình đi qua mạng cục bộ và ra internet.

Một khi gói tin đến được máy chủ đích từ xa, toàn bộ quá trình sẽ được thực hiện lại nhưng ngược lại với quá trình mà mình đã trình bày ở trên. Và gói tin đi ngược lên từ tầng 1 đến tầng 7 trong mô hình OSI.

Quá trình này xảy xa liên tục vì máy tính của bạn giao tiếp với máy chủ từ xa trên internet.

5/5 (2 Reviews)