Public DNS Server là gì?

0
624
public dns server

Mình sẽ giải thích ngắn gọn về khái niệm Public DNS server. Bạn sử dụng DNS mỗi ngày để lướt web. DNS là một trong những hệ thống được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Nó được mọi người sử dụng khi truy cập internet và không chỉ giới hạn tại đó, nó cũng đang được sử dụng bởi các thiết bị internet (Internet of Things) và nhiều thứ khác nữa.

Mục đích chính của nó là để có thể liên kết một dịch vụ với một máy tính (server). Giả sử bạn muốn geotag (gắn định vị GPS vào bức ảnh) trên một webserver nào đó và gõ vào địa chỉ của site này, ví dụ “34.87.71.10“. Trang web này được đặt trên một máy chủ sử dụng một địa chỉ IP cụ thể. Rất khó khăn khi chúng ta cần phải nhớ rõ địa chỉ IP này thì mới truy cập được. Mục đích của DNS chính là tìm (phân giải) domain name của một website và sau đó cung cấp cho bạn địa chỉ IP của domain name đó.

Xem thêm: DNS hoạt động như thế nào

Public DNS server là gì?

Public DNS server là một máy chủ có nhiều thông tin về các website với các địa chỉ IP tương ứng. Khi DNS phân giải một website thành địa chỉ IP, nó có thể sẽ cần phải hỏi nhiều server khác nữa. Public DNS server giữ thông tin về những server khác khi được yêu cầu trong lần tiếp theo.

Máy tính của bạn sử dụng Public DNS server (nếu ISP không can thiệp vào việc này) để giúp bạn mở các trang web yêu thích một cách nhanh nhất. Sử dụng Public DNS server cực kỳ đáng tin cậy và nó rất được khuyến khích, vì nó sẽ giúp tăng tốc (ở mức độ nhỏ) cho trình duyệt của bạn. Một trong những Public DNS server được sử dụng nhiều nhất chính là Public DNS server của Google.

Hướng dẫn sử dụng Public DNS của Google

Mặc dù DNS của Google được truyền qua nhiều DNS server khác nhau, bạn chỉ cần phải ghi nhớ 2 địa chỉ IP được liên kết với dịch vụ DNS của họ là:

8.8.8.8
8.8.4.4

Bạn có thể sử dụng IPv6 như sau với địa chỉ như sau:

2001:4860:4860::8888
2001:4860:4860::8844

Hướng dẫn thay đổi DNS server

Trên Windows

Control Panel -> Network and Internet -> Network and Sharing Center -> Change Adapter Settings

Đối với Ethernet connection (cáp quang từ ISP) click chuột phải vào Local Area Connection -> Properties
Đối với WIFI, click chuột phải vào Wireless Network Connection ->Properties

Sau đó click vào
Networking -> Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) và click vào Properties, sau đó Advanced and bạn ở trong tab DNS.

Thay thế địa chỉ IPv4 như sau:

 8.8.8.8
 8.8.4.4

Trên Linux

Bạn có thể dễ dàng thay đổi cấu hình DNS trên máy Linux bằng cách sửa file /etc/resolv.conf

Dòng nameserver nên được sửa thành như sau

nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
5/5 (2 Reviews)