Protocol là gì? Các protocol phổ biến hiện nay

protocol

Thường thì protocol (hay giao thức) đề cập đến một phương thức truy cập, một protocol là một tiêu chuẩn được sử dụng để định nghĩa một phương thức trao đổi dữ liệu qua mạng máy tính, như là local area network (LAN), Internet, Intranet,… Mỗi protocol có những phương thức định dạng dữ liệu riêng khi được gửi và cần phải làm những gì một khi nó nhận dữ liệu, các dữ liệu được nén lại hay cách kiểm tra lỗi dữ liệu.

Giao thức phổ biến và quan trọng nhất hiện nay trong thế giới internet là TCP (transmission control protocol/internet protocol) được sử dụng để trao đổi thông tin liên lạc giữa các máy tính được kết nối internet. Giao thức HTTP (Hypertext Transfer Protocol) được sử dụng để truyền dữ liệu qua www hay world wide web (Internet), được “mang theo” bởi TCP/IP.

Dưới đây là danh sách các các protocol khác nhau được sử dụng phổ biến hiện nay.

  • TCP/IP
  • FTP
  • UDP
  • DHCP
  • DNS
  • OSI
  • MSB
  • HTTP
5/5 (1 Review)

Để lại một bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here