Protocol là gì? Các protocol phổ biến hiện nay

0
867
protocol

Thường thì protocol (hay giao thức) đề cập đến một phương thức truy cập, protocol là một tiêu chuẩn được sử dụng để định nghĩa một phương thức trao đổi dữ liệu qua mạng máy tính, ví dụ như: Local Area Network (LAN), Internet, Intranet,… Mỗi protocol sẽ có những phương thức định dạng dữ liệu của riêng nó khi được gửi, và nó cần phải làm những gì một khi nhận dữ liệu, các dữ liệu được nén lại hay cách kiểm tra lỗi dữ liệu ra sao.

Giao thức phổ biến và quan trọng nhất hiện nay trong thế giới internet là TCP (transmission control protocol/internet protocol) được sử dụng để trao đổi thông tin liên lạc giữa các máy tính được kết nối internet. Giao thức HTTP (Hypertext Transfer Protocol) được sử dụng để truyền dữ liệu qua www hay world wide web (Internet), được “mang theo” bởi TCP/IP.

Dưới đây là danh sách các các protocol khác nhau được sử dụng phổ biến hiện nay.

  • TCP/IP
  • FTP
  • UDP
  • DHCP
  • DNS
  • OSI
  • MSB
  • HTTP
  • SNMP
5/5 (1 Review)