Htop là gì và nó làm được những gì?

0
645
htop là gì

Htop là một trình giám sát hệ thống tương tác – cho phép quan sát và quản lý các process, được thiết kế cho các hệ thống Unix. Ban đầu nó được thiết kế như một giải pháp thay thế cho chương trình top trên Unix, nó cung cấp nhiều chức năng tương tự top, nhưng đồng thời cũng cung cấp sự linh hoạt hơn nhiều khi quan sát các process. Không giống như top, htop cung cấp đầy đủ danh sách các process đang chạy thay vì chỉ những process đang sử dụng tài nguyên. Htop có thể hiển thị các process ở dạng tree và có sử dụng màu sắc – giúp thống kê sử dụng tài nguyên hệ thống tốt hơn.

Cách sử dụng htop

Dưới đây là giao diện của htop.

Tiếp theo chúng ta sẽ xem ý nghĩa của từng trường ở phần đầu

Và giờ là phần còn lại

4.5/5 (2 Reviews)