Hướng dẫn backup MySQL Databases với AutoMySQLBackup

0
55
unix command

Mysql cung cấp cho chúng ta lệnh mysqdump để export database ra file SQL dưới dạng raw. Thay vì phải chạy mysqldump bằng tay mỗi khi phải backup database mysql, bạn có thể cài đặt đoạn script nào đó – để tự động backup hàng ngày bằng cách chạy mysqldump cho tất cả database của mình. Một trong những cách triển khai script backup phổ biến và đơn giản nhất chính là sử dụng automysqlbackup.

Cài đặt Automysqlbackup

Để cài đặt AutoMySQLBackup từ repository mặc định Ubuntu, bạn có thể chạy command line sau với đặc quyền root:

sudo apt-get install automysqlbackup

Sau khi cài đặt xong, đoạn script sẽ tự động chạy backup mỗi ngày. Và các file backup sẽ được lưu tại thư mục sau:

/var/lib/automysqlbackup

Xác minh AutoMySQLBackup

Để xác minh xem liệu AutoMySQLBackup đã được cấu hình đúng chưa, bạn có thể chạy script backup này bằng tay luôn thay vì phải chờ đợi. Chạy câu lệnh sau đây với quyền root

sudo automysqlbackup

Bây giờ thử liệt kê xem tất cả các thư mục có trong  /var/lib/automysqlbackup

$ ls -R /var/lib/automysqlbackup/
/var/lib/automysqlbackup/:
daily  monthly  weekly

/var/lib/automysqlbackup/daily:
exampledb  information_schema   performance_schema  test  vsudo

/var/lib/automysqlbackup/daily/exampledb:
exampledb_2020-08-07_07h48m.Sunday.sql.gz

Nếu như script chạy đúng, bạn sẽ thấy có các file .sql.gz giống như bên trên. Và bạn cũng nên thường xuyên xác minh xem automysqlbackup có chạy hay không để đảm bảo có đủ các bản backup hàng ngày hoặc bạn cũng có thể đẩy các file backup này sang một server khác.

Nếu như bạn muốn thay đổi thông tin cấu hình chạy backup, bạn có thể sửa file sau:

/etc/default/automysqlbackup

Ở trong file config này, bạn có thể cấu hình những database nào cần backup và những database nào không cần. Để thay đổi tần suất chạy backup của automysqlbackup, bạn có thể điều chỉnh crontab của nó.

5/5 (1 Review)