Hướng dẫn xác định RAID array trong Linux

0
667
Cách xác định raid linux

Một trong những cách dễ nhất để tìm nếu như hệ thống Linux của bạn có RAID array hiện đang được sử dụng – chính là xem nội dung của file /proc/mdstat. Đây là một file chắc chắn sẽ có trên hệ thống Linux, thậm chí ngay cả khi bạn chưa từng cấu hình RAID bao giờ.

Lưu ý: Đây là cách để kiểm tra soft RAID không phải hard RAID

Cấu hình mdstat khi chưa cấu hình RAID

Đây là nội dung file mdstat trên hệ thống khi chưa được cấu hình RAID

quangvu@ubuntu:~ $ cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] [multipath] [faulty]
unused devices: <none>

mdstat đã được cấu hình RAID arrays

Đây là ví dụ của một hệ thống đã được cấu hình array

[quangvu@ubuntu ~]$ cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] [multipath] [faulty]
md1 : active raid1 sdb1[1] sdc1[2] sda1[0]
 10238912 blocks [3/3] [UUU]

md2 : active raid5 sdb2[1] sdc2[2] sda2[0]
 280804352 blocks level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]
 bitmap: 1/2 pages [4KB], 65536KB chunk

md4 : active raid5 sdb4[1] sdc4[2] sda4[0]
 10236928 blocks level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]

unused devices: <none>

Hiểu về /proc/mdstat

Dòng đầu tiên của output là Personalities, và nó cho bạn biết tất cả cấu hình RAID có thể có mà kernel Linux hỗ trợ.

 • raid0 – striped volume
 • raid10
 • raid6
 • raid5
 • raid4
 • multipath:

Tiếp theo là RAID arrays được liệt kê. Dưới đây là cách để đọc ví dụ cấu hình RAID:

md4 : active raid5 sdb4[1] sdc4[2] sda4[0]
 10236928 blocks level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]

Trong nội dung output ở trên:

 • md4 là tên của thiết bị RAID array
 • raid5 là tên loại RAID
 • sdb4[1] sdc4[2] sda4[0]: nghĩa là array bao gồm 3 thiết bị (sdb4, sdc4, sda4)
 • Block size RAID là 512K
 • Tất cả 3 thiết thị đều up nên output là [UUU]. Nếu có bất kỳ ổ đĩa nào bị lỗi hay thiết, mình sẽ nhận được kết quả là thay thế ký tự “U” thành “_“, vậy nên [U_U] có nghĩa là ổ đĩa thứ 2 bị down.

5/5 (1 Review)