Hướng dẫn cài đặt CURL trên Ubuntu

0
curl

CURL là một tiện ích command-line đóng vai trò như là một thư viện để tự động chuyển dữ liệu từ hoặc tới một web server. Nó cũng đóng vai trò như backbone cho hàng trăm ngàn ứng dụng phần mềm đang hoạt động trên internet, được sử dụng bởi hàng triệu người dùng trên toàn cầu. CURL cực kỳ mạnh mẽ, dung lượng khá nhẹ mà còn tương thích với hầu hết các bản phân phối Linux.

Với CURL, bạn có thể download thông tin và thực hiện các thay đổi truy vấn HTTP bằng cách trích xuất thông tin sang các định dạng file có thể đọc được bởi phần mềm khác để sắp xếp thông tin theo các chi tiết liên quan và thực hiện phân tích chi tiết dữ liệu.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt CURL trên Ubuntu 20.04

Cài đặt CURL trên Ubuntu

Cài đặt CURL trên Ubuntu là một quá trình khá đơn giản.

Mình sẽ bắt đầu bằng việc cập nhật package repository tới phiên bản mới nhất. Mở cửa sổ terminal lên và chạy câu lệnh sau đây:

$ sudo apt update

Vì CURL là package được bao gồm sẵn trong repository chính thức của Ubuntu, do đó bạn có thể download chương trình này chỉ bằng duy nhất một câu lệnh. Để cài đặt CURL, bạn chạy câu lệnh sau:

$ sudo apt install curl

Chờ một lúc quá trình cài đặt phần mềm hoàn tất. Sau đó, bạn có thể xác nhận lại quá trình cài đặt bằng cách kiểm tra phiên bản CURL như sau:

$ curl --version

Vậy là quá trình cài đặt CURL trên Ubuntu diễn ra chỉ vài bước đơn giản là xong. Khi chạy xong các câu lệnh thực thi bên trên, CURL sẽ được cài đặt trên máy tính của bạn.

5/5 (2 Reviews)