Hướng dẫn cài đặt docker trên Ubuntu 20.4

0
267
docker là gì

Docker là container dựa trên ứng dụng phần mềm “Platform as a Service”. Docker sử dụng công nghệ ảo hóa để cung cấp các vùng chứa riêng biệt cho phần mềm và công vụ. Những container này sử dụng các kênh được xác định rõ ràng để giao tiếp với các container khác. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách để cài đặt docker trên Ubuntu 20.4 đơn giản, nhanh gọn chỉ vỏn vẹn dưới 5 phút là xong.

Các bước thực hiện cài đặt docker

Bước 1: Cập nhật apt

Đầu tiên, bạn cần phải update và upgrade apt hệ thống của mình trước đã.

$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade

Bước 2: Download và cài đặt docker

Dòng lệnh bên dưới được sử dụng để download và cài đặt docker package.

$ sudo apt install docker.io

Bước 3: Khởi chạy docker

Dòng lệnh bên dưới sẽ kích hoạt docker tự động khởi chạy khi hệ thống được reboot.

$ sudo systemctl enable --now docker

Để disable tự động khởi chạy docker, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau

$ sudo systemctl disable --now docker

Bước 4: Thiết lập đặc quyền

Bước này sẽ được thực hiện để thiết lập đặc quyền truy cập docker cho bất kỳ user nào. Bạn có thể thay thế “xxx” bằng username bạn đang sử dụng.

$ sudo usermod -aG docker vsudo && newgrp docker

Như lệnh bên trên, mình thiết lập đặc quyền chạy docker cho user “vsudo”

Bước 5: Kiểm tra phiên bản docker đang sử dụng

Để kiểm tra phiên bản docker hiện tại, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau

$ docker --version

Bước 6: Test thử docker

Để test docker có chạy hay không bằng cách chạy câu lệnh sau – ở đây nó sẽ pull về và chạy container hello-world

$ docker run hello-world

Kết luận

Docker là công cụ cực kỳ hữu ích để làm việc với các ứng dụng phần mềm third-party, cũng là một cách để thiết lập một kênh giao tiếp an toàn – tránh ảnh hưởng đến hệ thống đang chạy. Do đó, docker đang dần trở nên phổ biến từng ngày.

5/5 (3 Reviews)