Sunday, October 18, 2020
Home Tags Tỉ lệ vàng

Tag: tỉ lệ vàng

Cách áp dụng tỉ lệ vàng vào thiết kế

0
Sau khi đã nghe cả mớ lí thuyết dày đặc về golden ratio (tỉ lệ vàng). Bạn có lẽ vẫn chưa thể...