Mã hóa MD5 online

Nhập vào dữ liệu cần mã hóa MD5 bên dưới
Chọn file để kiểm tra MD5

Mã hóa MD5 là gì?

MD5 là từ viết tắt của Message-Digest algorithm 5. Nó thường được sử dụng để mã hõa mật khẩu được lưu trong database hoặc đơn giản hơn - là để kiểm tra tính toàn vẹn của một file nào đó trước và sau khi được xử lý.

Ví dụ: Một file được kiểm tra hash MD5 trước và sau khi được download.

Đoạn hash MD5 bao gồm 32 kí tự thập lục phân. Để kiểm tra độ dài, đơn giản bạn chỉ cần nhập vào chuỗi bên phần Mã hóa MD5 để kiểm tra độ dài.