Chú ý!

Geotag hình ảnh chuẩn nhất khi lấy dữ liệu từ Google API.

Hỗ trợ định dạng hình ảnh JPG

Mỗi lần upload hình ảnh từ 60 tấm trở xuống.

Liên hệ mình để lấy API